Logo for Askås I&R AB

Apply for Spontanansökan


1. Jag är intresserad av att jobba med: *

  •  Programmering
  •  Projekledning
  •  Försäljning
  •  Affärsutveckling
  •  Support/Drift/IT
  •  Ekonomi/HR
  •  Annan kompetens jag tror kan vara intressant för Askås
Accepted file types: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max file size: 40MB
Upload File upload in progress or
Attached CV: Download